NIKON METROLOGY MCT225, 225 KV Micro Focus X-Ray & Metrology CT (RTG & CT PRO METROLOGII)

NIKON METROLOGY MCT225, 225 KV Micro Focus X-Ray & Metrology CT (RTG & CT PRO METROLOGII) View Large Image
MCT225

Nový „absolutně přesný“ CT systém pro Metrologii (MCT). Sytém zaručuje, že všechna geometrická měření, ať už uvnitř anebo na povrchu objektu, jsou změřena správně. Proprietární kapalinou chlazený „micro-focus reflection“ zdroj a vzduchem chlazený prostor pro měření  zajišťují dlouho trvající stabilitu  a umožňují  MCT225 dosahovat působivou přesnost parametrů. Díky tomu MCT225 dosahuje významně lepších přesností měření  a umožňuje detekci malých dílů a inspekci přesnosti plastových částí, malých odlitků anebo komplexních sestav takovýchto dílů.

Klíčové vlastnosti:

50 let zkušeností s metrologií a CMM (Coordinate Measuring Machine) smíchaná s 25 lety zkušeností s rentgenovými systémy a počítačovou tomografií (CT) přináší přesný metrologický systém MCT225.

Absolutní přesnost 9 + L/50 μm v souladu s VDI/VDE 2630.

Proprietární „micro-focus“ RTG zdroj vyvinutý pro metrologický CT systém.

Vysoce přesná mechatronika zvyšuje přesnost manipulace s měřeným objektem.

Možnost plně manuální anebo automatizované (naprogramované) inspekce.

Vhodné pro velkou škálu projektů, velikostí objektů a různou hustotu materiálů.

Oops! Something went wrong there and we were unable to load the page you requested.

Sign Up