NIKON METROLOGY XTH 225 ST, Micro Focus X-Ray & CT (RTG & CT)

NIKON METROLOGY XTH 225 ST, Micro Focus X-Ray & CT (RTG & CT) View Large Image
XTH 225 ST

NIKON XT H 225 ST je CT systém extrémně vhodný na širokou škálu aplikací a velikostí měřených objektů, zvláště v případech, že jsou měřené objekty příliš velké anebo těžké, aby bylo možno využít jiný systém v této kategorii na trhu. Je možné využít 3 druhy zdrojů, které jsou uživatelem snadno vyměnitelné. Jedná se o 225 kV reflection target, 180 kV transmission target a poslední možností je 225 kV rotating target. V kombinaci s širokou nabídkou detektorů typu „flat panel“ systém ST nabízí velikou flexibilitu pro použití například ve vývoji, výrobě, defektoskopii nebo kontrole kvality.

Proprietární 225 kV „micro focus“ RTG zdroj s velikostí 3µm „focal spot size“

Snadná ovladatelnost systému.

Výjimečná kvalita obrazu.

Velice výkoná akvizice obrazu a rekonstrukce na 3D objekt.

Automatizovatelnost procesu inspekce.

Nízká úroveň nákladů na provoz.

Oops! Something went wrong there and we were unable to load the page you requested.

Sign Up