NIKON METROLOGY XTH 450, Micro Focus X-Ray & CT (RTG & CT)

NIKON METROLOGY XTH 450, Micro Focus X-Ray & CT (RTG & CT) View Large Image
XTH 450

NIKON  XT H 450 poskytuje nezbytný výkon RTG zdroje k penetrování součástá s vysokou hustotou a dokáže vytvořit  CT objekty s mikronovou přesností aniž by se projevily nepřesnosti rozptylem RTG záření. Systém je dostupný s detektorem typu „flat panel“ anebo s proprietárním CLA (Curved Linear Array) detektorem, který optimalizuje snímání RTG záření  aniž by snímal nechtěné rozptýlené záření. Tento CLA detektor zprostředkuje omračující ostrost a kontrast zamezením znečištění obrazu  rozptýleným zářením a tím spojeným snížením kontrastu. 450 kV a CLA detektor jsou ideálním řešením pro inspekci malých až středně velkých metalických součástí jako jsou lopatky turbín nebo odlitky.

Klíčové vlastnosti:

Proprietární  450 kV „micro focus“ RTG zdroj

Schopný inspekce ve vysokém rozlišení na součástech s velkou hustotou – příkladem mohou být listy turbín.

Snadná ovladatelnost systému.

Výjimečná kvalita obrazu a 3D objektů.

Velice výkoná akvizice obrazu a rekonstrukce na 3D objekt.

Automatizovatelnost procesu inspekce.

Nízká úroveň nákladů na provoz.

Oops! Something went wrong there and we were unable to load the page you requested.

Sign Up